آلفاباکس


گوشه ای از فضایل و کرامات امام زمان عج

گوشه ای از فضایل و کرامات امام زمان عج

 امام زمان«عج» فرزند امام حسن عسکری علیه السلام است  که اکنون در غیبت کبری به سر می برد وحجت خدا بر بندگان در زمین می باشد که در ذیل به برخی از فضائل و کرامات ایشان اشاره میشود:

الف: فضایل:

  1. آن حضرت دارای بهترین و شریفترین نسبهاست .از طرف مادر به وصی حضرت عیسی علیه السلام شمعون و از طرف پدر به پیامبر خاتم حضرت محمد صلّی الله علیه و آله منسوب می باشد.
ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
حضرت ,علیه ,علیه السلام